analytics-1

Analytics

Làm Digital Marketing thì không được bỏ qua việc phân tích đo lường đâu nha. Các công cụ Analytics hiện nay ngày càng tỏ ra ưu việt, thế nhưng cái bạn phải học là tư duy để sử dụng...
Tài liệu Digital Marketing thì mình cũng có nhiều. Tuy nhiên, lời khuyên của mình là không nên follow nhiều quá, tẩu hoả nhập ma thì bỏ mẹ. Mình khuyên mọi người follow theo 2 nguồn chính sau đều của...

Growth Hacking

Growth Hacking không chỉ là hiện tượng nữa rồi. Thậm chí Coca-Cola đã không còn Chief Marketing Officer nữa rồi, mà thay thế là Chief Growth Officer. Học về Growth Hacking ngay với 88 Lab hôm nay trước khi quá...

Marketing Guru

Những Marketing Guru chúng mình tôn trọng nhất và luôn khuyên các bạn nên follow theo. Marketing Guru(s) thì có rất nhiều, nhưng mình nghĩ các nhân vật sau hợp với style của mình, chắc vậy ^^! Seth Godin Seth thật...