Rất nhiều Marketers đã nói rằng làm nghề này, ăn nhau ở góc quan sát. Điều này cũng đã được mình rút ra kể từ lần giác ngộ tư tưởng “đi du lịch không chỉ là đi du lịch“, và từ đó mình học cách…