Category: Analytics

analytics-1
Analytics, Marketing Foundation

Analytics 

Làm Digital Marketing thì không được bỏ qua việc phân tích đo lường đâu nha. Các công cụ Analytics hiện nay ngày càng tỏ ra ưu việt, thế nhưng cái bạn phải học là tư duy để sử dụng chúng như một cánh tay đắc…