Một cách thành thật, bạn đang giúp nhãn hiệu của mình tốt lên hay đang làm tổn thương nó? Bạn đang cố gắng duy trì tình trạng “sống chung với lũ” hay bạn muốn thực hiện một cuộc cách mạng thay đổi vĩ đại? Là…