Khái niệm Thương mại điện tử (E-Commerce)

Thương mại điện tử trong tiếng Anh là Electronic Commerce (EC), hay còn được viết là E-Commerce hoặc eCommerce. Đây là một mô hình kinh doanh cho phép các công ty và cá nhân thực hiện việc kinh doanh qua các mạng điện tử, đặc biệt là Internet.

Theo định nghĩa của Tổ chức thương mại Thế giới (WTO), thuật ngữ “Thương mại điện tử” được hiểu là sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán hàng hoặc phân phối hàng hóa và dịch vụ bằng phương tiện điện tử”.

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử của Chính phủ cũng có nói về: “Hoạt động thương mại điện tử là việc tiến hành một phần hoặc toàn bộ quy trình của hoạt động thương mại bằng phương tiện điện tử có kết nối với mạng Internet, mạng viễn thông di động hoặc các mạng mở khác”.

Thương mại đóng vai trò luân chuyển hàng hóa và dịch vụ giữa các doanh nghiệp, nhóm và cá nhân; là phần không thể thiếu đối với bất cứ một hoạt động kinh doanh hay bất cứ doanh nghiệp nào.

Thương mại điện tử là nói đến các hoạt động thương mại thông qua internet

thương mại điện tử là gì
Thương mại điện tử

Các loại hình giao dịch Thương mại điện tử

Căn cứ vào hai nhóm doanh nghiệp và người tiêu dùng, có thể phân loại thương mại điện tử thành các nhóm sau đây:

  • Business To Consumer hay B2C (Doanh nghiệp – Người tiêu dùng): Mô tả giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp tới người tiêu dùng cuối cùng.
b2c thương mại điện tử
Business To Consumer (B2C)
  • Consumer To Consumer hay C2C (Người tiêu dùng – Người tiêu dùng): Là giao dịch thương mại trực tuyến giữa những người tiêu dùng thông qua một bên thứ ba, chẳng hạn một trang web làm trung gian đấu giá trực tuyến hay trung gian bán hàng.
c2c thương mại điện tử
Consumer To Consumer (2C2)
  • Consumer To Business hay C2B (Người tiêu dùng – Doanh nghiệp): Là mô hình kinh doanh trong đó người tiêu dùng tạo ra giá trị và bán lại giá trị đó cho doanh nghiệp.
c2b thương mại điện tử
Consumer To Business (C2B)
  • Business To Business hay B2B (Doanh nghiệp – Doanh nghiệp): Mô tả giao dịch thương mại giữa các doanh nghiệp, chẳng hạn như giữa nhà sản xuất và người bán buôn hay giữa người bán buôn và người bán lẻ. 
b2b thương mại điện tử
Business To Business (B2B)

Ngoài các loại hình giao dịch thương mại điện tử phổ biến này, còn có các loại hình khác như G2C (Chính phủ – Người tiêu dùng), C2G (Người tiêu dùng – Chính phủ) hoặc B2E (Doanh nghiệp – Nhà tuyển dụng).

Bạn có thể xem thêm video dưới đây để hiểu rõ về thương mại điện tử:

Thương mại điện tử là gì? (Nguồn: Pea Soup Digital)

Mong qua bài viết này mọi người có thể hiểu được khái niệm cơ bản về thương mại điện tử và các loại hình giao dịch của thương mại điện tử. Để xây dựng hệ thống kinh doanh hiệu quả trên sàn thương mại điện tử các bạn cũng có thể tham khảo thêm tại đây.