Category: Marketing

gu an mac
Marketing

Gu ăn mặc 

Dạo này đến văn phòng cứ thấy sếp ca cẩm “gu ăn mặc” của chị Account mới. Ai chả biết làm Account là phải thường xuyên đi gặp khách, sẽ là đại diện của cả công ty trao đổi mọi thứ với Client. Nhưng mà…