Những Marketing Guru chúng mình tôn trọng nhất và luôn khuyên các bạn nên follow theo. Marketing Guru(s) thì có rất nhiều, nhưng mình nghĩ các nhân vật sau hợp với style của mình, chắc vậy ^^!

Seth Godin

Seth thật sự là một nhà tư tưởng lớn, không chỉ về Marketing mà còn về Business và thậm chí là lối sống nữa.

Seth Marketing gurus

Blog của Seth: http://sethgodin.typepad.com/ 

Hiten Shah

Hiten có 2 công ty giải pháp phần mềm SaaS (Software as a service) là Crazy Egg và KISSmetrics, trong đó 1 là tự đầu tư và 1 xin đầu tư bên ngoài. Bác này cũng tạo một hệ thống email newsletter tên là SaaS Weekly, tại đó có rất nhiều thông tin hữu ích liên quan cho tất cả những ai quan tâm tới việc kinh doanh SaaS.

Kết quả hình ảnh cho Hiten Shah

Website của bác ấy đây: https://hitenism.com/

Neil Patel

Đây là cái tên mà không một marketer nào không biết đến. Cùng với Hiten, Neil là founder của Crazy Egg và KISSmetrics, ngoài ra bác ấy còn là founder của Hello Bar. Chúng mình cũng feature rất nhiều bài viết từ blog của Neil rồi, các bạn có thể tìm ở bài viết tổng hợp tài liệu về Analytics, Growth Hacking, Marketing Automation, SEOSocial Media.

Kết quả hình ảnh cho Neil Patel

Còn đây là blog của Neil: https://neilpatel.com/blog

Lincoln Murphy

Marketing, Customer Acquisition & Churn Reduction Consulting cho các nhà cung cấp giải pháp phần mềm của Lincoln Murphy.

Hình ảnh có liên quan

http://sixteenventures.com/

Morgan Brown

Morgan Brown là Head of Growth tại Qualaroo và là thành viên trong team GrowthHackers.com. Đồng tác giả 2 cuốn sách Growth EnginesUnlocking Growth với Sean Ellis.

http://morganbrown.co/

Nichole Elizabeth DeMeré

Moderator tại @ProductHunt & @GrowthHackers. Trước đây phụ trách mảng tăng trưởng tại @Inboundorg. Customer Success Evangelist.

http://nicholeelizabethdemere.com/

Violeta Nedkova

Tweet về #startups. Product hunter. Phụ trách mảng tăng trưởng tại @somewhere. Một trong hai founder của @empathsintech. Co-founder Amazemeet.

Kết quả hình ảnh cho Violeta Nedkova

http://violetanedkova.com/

Gary Vaynerchuk

Gary Vaynerchuk là co-founder và CEO của VaynerMedia, một agency tư vấn thương hiệu trên social media.

Kết quả hình ảnh cho Gary Vaynerchuk

Vaynerchuk cũng là tác giả của 3 cuốn best-sellers: The Thank You Economy, CRUSH IT! Why NOW Is the Time to Cash In On Your Passion, và Jab, Jab, Jab, Right Hook: How to Tell Your Story in a Noisy World.

https://www.garyvaynerchuk.com/

Sujan Patel

Sujan Patel là Phó Chủ tịch phụ trách Marketing tại thisCLICKS – những người đã tạo ra When I Work & Wage Base. Trước đó Sujan đã lập ra Single Grain, một trong những Digital Marketing agency hàng đầu tại San Francisco. Có hơn 10 năm kinh nghiệm với Internet marketing, đã từng lãnh đạo chiến lược digital marketing cho Sales Force, Warby Parker, Intuit và các công ty nằm trong danh sách Fortune 500.

Kết quả hình ảnh cho Sujan Patel

http://sujanpatel.com/