Dưới đây là tài liệu hướng dẫn làm social media nói chung cũng như cho từng platform nói riêng. Với phần này mình sẽ chỉ để link mà không review, mọi người tự lựa chọn tài liệu phù hợp với nhu cầu nhé!

THE BEGINNER’S GUIDE TO SOCIAL MEDIA – MOZ

https://moz.com/beginners-guide-to-social-media

FACEBOOK BLUE PRINT

https://www.facebook.com/blueprint

GOOGLE PRIMER

https://www.yourprimer.com/

THE COMPLETE GUIDE TO LINKEDIN ADS

https://sproutsocial.com/insights/linkedin-ads-guide/

THE SOPHISTICATED GUIDE TO MARKETING ON LINKEDIN: 2017 EDITION

https://business.linkedin.com/Linkedin_SophGuide_011614

THE COMPLETE GUIDE TO TWITTER MARKETING

https://sproutsocial.com/insights/twitter-marketing/

Instagram Marketing – how to create captivating visuals, grow your following, and drive engagement

https://www.hubspot.com/instagram-marketing/

HOW TO CREATE AN INSTAGRAM MARKETING STRATEGY

https://sproutsocial.com/insights/instagram-marketing-strategy-guide/

SNAPCHAT MARKETING: A GUIDE TO CREATING COMPELLING SNAPS & STORIES THAT GROW YOUR BRAND

https://www.hubspot.com/snapchat-marketing

Comment cho chúng mình nếu bạn có những nguồn tài liệu hữu ích khác nhé. Chúc các bạn học vui!